PL
logo
search

GfK. Growth from Knowledge

??czymy dane z naukowym podej?ciem. Innowacyjne rozwi?zania z zakresu analityki dostarczaj? odpowiedzi na najwa?niejsze pytania biznesowe dotycz?ce konsumentów, rynków, marek i mediów – teraz i w przysz?o?ci. Jako partner w dziedzinie analityki gwarantujemy klientom na ca?ym ?wiecie Growth from Knowledge.

Solution Categories

Press Releases

 • 16.07.2020
  W pandemii ucierpia?a psychika polskich Milenialsów i Generacji X

  57 proc. Milenialsów i 58 proc. przedstawicieli Pokolenia X zadeklarowa?o, i? pandemia mia?a negatywny wp?yw na ich psychiczne samopoczucie.

  Read more address-card icon
 • 02.07.2020
  Malej? obawy konsumentów o zdolno?? sp?at swoich zobowi?zań

  Obecnie, odsetek respondentów l?kaj?cych si? o swoj? zdolno?? do regulowania zobowi?zań finansowych i deklaruj?cych ch?? ubiegania si? w przysz?o?ci o odroczenie terminu sp?at istotnie zmala?.

  Read more address-card icon
 • 29.06.2020
  Czerwcowa poprawa nastrojów konsumentów

  Otwieranie gospodarki i stopniowy powrót spo?eczeństwa do codziennej rutyny wp?yn??y w czerwcu na zdecydowan? popraw? nastrojów, cho? nadal jeszcze daleko do poziomu optymizmu sprzed pandemii.

  Read more address-card icon
曰本真人性做爰试看视频